Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / نقاط منبع و نقاط ارتباطي

نقاط منبع و نقاط ارتباطي

The Source Points and Connecting Points

نقاط منبع :

نقطه ايست كه جريان چي از ان ارگان جمع اوري ميشود و به كل بدن توزيع ميگردد.

١٢ نقطه منبع وجود دارد همه انها در مچ دست و مچ پا قرار دارند تحريك اين نقاط ميتواند نتايج رضايت بخشي را در ارگانهاي مرتبط با انها ايجاد نمايد.

source2

نقاط ارتباطي :

نقطه اي است كه از مريدن اصلي شاخه اي جهت ارتباطات جانبي جدا ميشود.

١٥ نقطه ارتباطي در بدن وجود دارد انها مسئول ارتباط ارگانهاي داخلي و مريدينهاي ديگر ميباشند و بنابراين هر جفت مريدين

خاص بصورت داخلي وخارجي باهمديگر درارتباط قرارميگيرند .

اين نقاط ارتباطي هميشه زماني كه هر دو مريدين درگير باشند جهت ايجاد تعادل در هردو مريدين انتخاب ميشوند.

براي مثال مسائلي مانند سرفه و خس خس كردن سينه مربط به مريدين ريه ميباشد و دندان درد و خشكي گردن مربوط به

مريدين روده بزرگ ميباشد در صورت وجود همزمان اين علائم نقطه LU7 براي رفع اين علائم نقطه مناسبي ميباشد.

source3

اين نقاط ارتباطي هميشه در شرايطی كه مربوط به هر جفت مريدين مرتبط با هم باشند و در مواردي كه مورد داخلي مزمن و سختي وجود داشته باشند بهتر است تحريك شوند.

بصورت كلينيكي استفاده از نقطه منبع يك ارگان خاص و نقطه ارتباطي جفت مريدين مرتبط با ان ميتواند كارايي ارگان را افزايش دهد و مسايل را مرتفع كند .

به عنوان مثال يك مساله اي كه مريدين ريه را گرفتار كند پزشک بصورت تركيبي هم از نقطه Lu9 كه يك نقطه منبع هست استفاده ميكند و هم از نقطه Li6 كه يك نقطه ارتباطي با مريدين روده بزرگ است بهره ميجويد.

برای آشنایی بیشتر با جفت مریدینها یا مریدینها همراه مقاله ارگانهای زانگ Zang را مطالعه نمایید.

طرز استفاده و ترکیب این نقاط : این نقاط به صورت یکی در یک سمت بدن و دیگری در سمت دیگر بدن انتخاب میشوند.

Lu9 + Li6

Lu7 + Li4

St42 + Sp4

St40 + Sp3

و بقیه انتخاب نقاط را در جدول زیر ببینید :

source1

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …