Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / ۸ نقطه متقاطع از کانالهای انرژی فوق العاده

۸ نقطه متقاطع از کانالهای انرژی فوق العاده

The Eight Confluent Points of the Extra Meridians

این نقاط هشت کانال انرژی اضافی را با دوازده کانال انرژی اصلی با هم ارتباط میدهند. و در جاهایی که مریدینهای اضافه یا فوق العاده ۱۲ مریدین اصلی را قطع میکنند واقع شده اند.

8point2

این نقاط در اطراف مچ دست و پا قرار دارند. 

چون که نقاط انرژی اضافه و نقاط کانالهای انرژی اصلی در این نقاط با هم به تلاقی میرسند بنابراین طب سوزنی و موکساباسیون در آن نقاط به درمان بیماریهایی که این مریدینها مسول تنظیم آنها هستند کمک میکند.

8point3

در طی برنامه درمانی پزشکان اغلب دو نقطه را انتخاب میکنند که نقاط را به صورت یکی در دست و یکی در پا در سمت دیگر به صورت ضربدری انتخاب میکنند .

که برای آقایان در دست چپ و پای راست و برای خانمها در دست راست و پای چپ نقاط انتخاب میشود.

Sp4 + Pc6   تنظیم کردن معده – قلب – قفسه سینه

Si3 + Bl62   تنظیم کننده گوشه داخلی چشم – گردن – گوش – شانه – قسمت فوقانی پشت

Sj5 + Gb41  تنظیم کننده گوشه خارجی چشم – گونه – گردن – پشت گوش و شانه

Lu7 + K6     تنظیم کننده قفسه سینه – دیافراگم و گلو

جدول نقاط متقاطع و مریدینها و ارگانهای مربوطه

8point1

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …