Breaking News
Home / طب سنتی

طب سنتی

ویژگی یین و یانگ زانگ فو و بافت ها به لحاظ مکانی

بخش بالایی یانگ و بخش پایینی یین است سطح خارجی یانگ و سطح داخلی یین است پشت یانگ و شکم یین است سمت لترال قسمت های انتهایی بدن یانگ و سمت مدیال قسمت های انتهایی بدن یین است. Zang به یین و Fu به یانگ مربوط است. زانگ فو و …

Read More »

همه چیز درباره کاپینگ تراپی

کسانی که بازیهای المپیک تابستانی گذشته را دیده باشند حتما تصاویر زیادی از مردمی که تجربه انجام کاپینگ تراپی داشتند را دیده اند . کاپینگ تراپی فقط در طب چینی استفاده نمیشود بلکه در تمام دنیا مزایای کاپینگ و بادکش درمانی به اثبات رسیده و انجام میشود. کاپینگ تراپی یکی …

Read More »