Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / فرضیه های موجود در مورد اثر طب سوزنی

فرضیه های موجود در مورد اثر طب سوزنی

چندین فرضیه در رابطه با اثر سوزن در بدن وجود دارد :

farzie

فرضیه بقراط : درد اثر نیش سوزن بیشتر از درد حاصل است و به قول بقراط از دو درد مقارن , قوی ترین درد , درد ضعیف را میپوشاند و توجیه دیگر اینست که سوزن انتهای ظریف اعصاب را تحریک مینماید و این اثر از طریق اعصاب به عضله مربوطه منتقل میگردد.

فرضیه دانشمندان روسی : هر نقطه از پوست تصویری در قشر مغز دارد . با تحریک یک نقطه و ارتباط آن با مغز اثر خود را روی آن عضو مشخص مینماید.

فرضیه هورمونی : نیش سوزن سبب آزاد شدن موادی از سلول های مستقل و هیستامین ها میگردد که به وسیه کانون توری خود , با تولید واسطه های شیمیایی از نوع آدرنالین و استیل کولین , روی نسج رتیکولوآندوتیال و دستگاه غدد مترشحه داخلی تاثیر مینماید.

فرضیه الکترونیک : سوزن سبب استرس و لذا موجب قوه محرک الکترونیک میگردد تاثیر عصبی حاصل از منشا الکترونیک , نه تنها به وسیله اعصاب پاراسمپاتیک بلکه توسط رشته های دستگاه عصبی سمپاتیک نیز انتقال میابد.

فرضیه یونی : بی نظمی تعادل یونی به وسیله یونهای فلزی سوزن در یک جهت اختصاصی هدایت میگردد علاوه بر آن سوزن روی پتانسیل های گردشی بدن تاثیر مینماید . بالاخره سوزن مکلف به حمل یون های دپولاریزان به بدن تخلیه یونهای مثبت زیاد از حد است.

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …