Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / حمله باد مرطوب به ریه ها Invasion of the Lungs by Wind-Water

حمله باد مرطوب به ریه ها Invasion of the Lungs by Wind-Water

حمله باد مرطوب به ریه ها   Invasion of the Lungs by Wind-Water

این یک نوع حمله باد سرد و عوامل بیماری زا مرطوب است. علاوه بر نشانه های باد سرد از رطوبت نیز نشانه هایی وجود دارد چرا که عملکرد ریه برای کنترل مسیرهای ابی دچار اسیب میشود و این منجر به تورم صورت میشود.

نشانه ها:

تورم ناگهانی صورت و چشم ها که ممکن است به تمام بدن گسترش یابد- ادرار کم : 

ریه ها توسط باد سرد و مرطوب مسدود میشوند و نمیتوانند به درستی مایعات را به پایین بفرستند.

ادرار کمرنگ-سیمای درخشان پررنگ :

Wei Qi و حرکت Yang دچار مشکل و مانع میشوند.

حساسیت به باد:

Wei Qi دچار اسیب شده.

تب:

عامل بیماری زای خارجی در حال کشمکش با Wei Qi است.

سرفه و تنگی نفس :

Qi ریه نمیتواند به سمت پایین برود .

وضعیت زبان : پوشش زبان لغزنده و سفید

وضعیت نبض :  شناور و لغزنده

دلایل بیماری و اسیب شناسی:

قرار گرفتن در معرض سرما و رطوبت خارجی ناشی از باد.

اصول درمانی :

عوامل خارجی را بیرون دهید- سرما را پراکنده کنید- رطوبت را از بین ببرید – عملکرد نزولی ریه را به جای اول برگردانید و مسیرهای ابی را باز کنید.

نقاط درمانی :

LU-7 (Lieque) :

خارج کردن عوامل خارجی  و عملکرد نزولی ریه را تحریک می کند و مسیرهای ابی را باز می کند.

LI-6 (Pianli) :

مسیرهای ابی ریه را باز میکند.

LI-7 (Wenli) :

نقطه ی Xi Cleft point  از کانال روده بزرگ است – برای شرایط وخیم و حاد به کار میرود.

LI-4 (Hegu)

عوامل خارجی را بیرون میدهد و مسیرهای ابی را باز میکند.

REN-9 (Shuifen)

مسیرهای ابی را باز میکند و تورم را از بین میبرد.

BL-12 (Fengmen)

عوامل خارجی را بیرون میدهد و انرژی ریه را برای نزول تحریک میکند.

BL-13 (Feishu)

عوامل خارجی را بیرون میدهد و انرژی ریه را برای نزول تحریک میکند.

روش و متد سوزنگذاری :

کاهشی

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …