Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / تئوری در طب سنتی چین اصول Tao,Yin,Yang

تئوری در طب سنتی چین اصول Tao,Yin,Yang

نظر فیلسوفانه باستانی چین هرگونه وجود کائنات و تغییرات کلی و جزئی در آن را در هر موردی مربوط به قدرت لایزال ماورائی تلقی نکرده بلکه کل کائنات را تابع و دنباله رو و وابسته جدانشدنی به یک قدرت خلاق و طبیعی به نام Tao میداند.

Tao قدرتی است تمام نشدنی که همه چیز را خلق کرده و به صورت یک نیروی مداوم و از بین نرفتنی و سازنده پایه و اساس تمام نو آوریها و تغییر و تبدیلات دینامیکی را در جهان به وجود می آورد.

این نیرو به طور پایدار در هر گوشه و کنار طبیعت وجود داشته و تمام محتوای طبیعت پیدایش و هر فراز و نشیبی که در آن ایجاد میشود درون یک میدانی است که هر طرف آن فاکتورهای Yin  و Yang در مقابل هم قرار گرفته و تعادل را در تمام زمینه ها به وجود می آورند و بدین ترتیب تنظیم و تعادل و بقای جهان را با اعمال خود تضمین مینمایند .

 

images22

در عقاید و افکار باستانی چین Yang طرف حاصلخیز و سبز و Yin طرف سایه و سرد تپه نوشته شده است .

این دو پدیده متضاد در مراحل دینامیکی مکمل همدیگر بوده و Yin بدون Yang و برعکس نمیتوانند وجود داشته باشند و در جهان هستی کل همه چیز از ترکیب این دو نیرو به وجود می آید.

این سیستم دو قطبی Yin و Yang نقش اساسی در طب سنتی و اختلالات پاتولوژیک در مراحل و ادوار زندگی را بازی میکنند.

خصوصیات Yin:

کبد – قلب – کوتاه – نزدیک – چپ – تاریک – زن – زمین – پاسیو – خوابیدن – شب – منفی – سرد – رطوبت – آرام – اندام پایین تنه – اعضا زانگ Zang تو خالی ( روده بزرگ – کیسه صفرا – مثانه – روده کوچک – معده )

خصوصیات Yang :

معده – روده کوچک – بلند – دور – راست – روشن – مرد – آسمان – اکتیو – بیداری – روز – مثبت – گرم – خشکی – تند – اندام بالای تنه – اعضا فو Fu تو پر ( کلیه – پانکراس – طحال – ریه – قلب )

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …