Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / درمان بيماري صعب‌العلاج با چرخه ۵ عنصر ۵ elements

درمان بيماري صعب‌العلاج با چرخه ۵ عنصر ۵ elements

بارها متخصصين چشم يك ضايعه چشمي داشته‌اند كه مطابق درمان سندرومهاي چشمي به درمان آن اقدام كرده‌اند ولي درمانها مؤثر واقع نمي‌شده‌اند.

چشم از اعضاي حسي پنج‌گانه مي‌باشد و منصوب به كبد Liver مي‌باشد. مي‌توانيد آنرا در اولين رشته از چرخه پيدا كنيد. پس كبد درگير درمان است. براي تقويت كبد ابتدا مادرش را سوزن مي‌زنيم. مادر كبد Kidney كليه است و باید Tonify یا تقویت بشود برای این مورد Kidney 6 که در مچ پا است را سوزن مي‌زنیم و سپس خود كبد كه برای کبد نقطه Liver 3 را سوزن مي‌زنیم و توني فاي یا تقویت مي‌كنیم. هر دو این نقاط Liv3  و K6 در پا واقع هستند و باید دو طرفه یعنی در هر دو پا سوزنگذاری شوند.

آن نقاطی که در مچ دست و مچ پا هستند yaun source points (محل ريختن جويهاي كوچك و تشكيل رود) خود به خود Tonify هستند و آن نقاطی که در آرنج و زانو هستند خو سي پوينتها he sea points ( H در زبان چيني خ صدا ميدهد ) که ( محل ريختن رود به دريا ) sedate مي‌باشد.

برای آشنایی با نقاط yaun source points اینجا کلیک کنید.

برای آشنایی با نقاط خو-سي  The Lower He sea Points اینجا کلیک کنید.

به زبان ساده مچ دست و پا تقويت است و سر زانو و آرنج آرام كردن و کاهنده و خارج کننده هستند.

اصولاً طب سوزني و تكنيك آن به اين ترتيب است يا مي‌خواهيد نقطه‌اي را ساكت كنيد يعني عامل پاتولوژيك را از آنجا خارج نمائيد يا مي‌خواهيد آنرا تقويت كنيد يعني چيزي خوب به آن نقطه اضافه كنيد.

براي تقويت معمولاً آنرا گرم مي‌كنند با روش moxibustion و يا به شدت سوزن را در آن نقطه مي‌چرخانند و در ضمن بالا و پائين هم مي‌برند يا آنرا به دستگاه الكترو آكوپانکچر وصل كرده و ۲ نوع فركانس پشت سر هم مي‌فرستند.

براي sedate يا آرام كردن و يا كندن و خارج كردن عامل بيماريزا سوزن را در محل نقطه وارد كرده ابتدا qi را استخراج كرده و بعداً اين مانور را اجرا مي‌كنند. تند سوزن را فرو مي‌كنند و آهسته آهسته سوزن را با زاويه كم بيرون مي‌كشند تا جائيكه ۱ ميليمتر از سوزن داخل پوست بماند دوباره همين حركت‌ها تا چند بار اجرا مي‌گردد.

توضيح : اگر قرار شد سوزنها با سيم به دستگاه الكترو آكوپنكچر وصل شود (يعني تقويت گردد) ديگر لازم نيست آنرا بچرخانيد و بالا و پائين ببريد مگر اولين بار كه سوزن را مي‌زنيد و مي‌خواهيد qi را استخراج نمائيد (استخراج qi با برق‌گرفتگي مختصر بيمار معلوم مي‌گردد يعني شما خواهيد دانست كه دقيقاً روي آكو پونيت سوزن را زده‌ايد)

1179BAB8B9E670-5B1

با تشکر از دکتر یونس علیمرادی برای ارسال عکس فوق

همانطور که در عکس بالا مشاهده میکنید نقاط سورس Source و لو Luo و تونی فای Tonify یا تقویت کننده و نقاط Sedate یا کاهنده و خارج کننده هر مریدین نوشته شده است.

مریدین قلب:

نقطه Source سورس : H7

نقطه Luo لو : H5

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : H9

نقطه Sedate یا کاهنده : H7

مریدین روده کوچک :

نقطه Source سورس : Si 4

نقطه Luo لو : Si 7

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Si 3

نقطه Sedate یا کاهنده : Si 8

مریدین مثانه :

نقطه Source سورس : BL 64

نقطه Luo لو : BL 58

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : BL 67

نقطه Sedate یا کاهنده : BL 65

مریدین کلیه :

نقطه Source سورس : K 3

نقطه Luo لو : K 4

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : K 7

نقطه Sedate یا کاهنده : K 1

مریدین پریکارد :

نقطه Source سورس : Pc 7

نقطه Luo لو : Pc 6

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Pc 9

نقطه Sedate یا کاهنده : Pc 7

مریدین سان جیایو :

نقطه Source سورس : Sj 4

نقطه Luo لو : Sj 5

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Sj 3

نقطه Sedate یا کاهنده : Sj 10

مریدین کیسه صفرا:

نقطه Source سورس : GB 40

نقطه Luo لو : GB 37

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : GB 43

نقطه Sedate یا کاهنده : GB 38

مریدین کبد :

نقطه Source سورس : liv 3

نقطه Luo لو : liv 5

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : liv 8

نقطه Sedate یا کاهنده : liv 2

مریدین ریه:

نقطه Source سورس : Lu 9

نقطه Luo لو : Lu 7

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Lu 9

نقطه Sedate یا کاهنده : Lu 5

مریدین روده بزرگ :

نقطه Source سورس : Li 4

نقطه Luo لو : Li 6

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Li 11

نقطه Sedate یا کاهنده : Li 2

مریدین معده :

نقطه Source سورس :  St 42

نقطه Luo لو : St 40

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : St 41

نقطه Sedate یا کاهنده : St 45

مریدین طحال :

نقطه Source سورس :  Sp 3

نقطه Luo لو : Sp 4

نقطه  Tonify یا تقویت کننده : Sp 2

نقطه Sedate یا کاهنده : Sp 5

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …