Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( اثرات موضعی )

مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( اثرات موضعی )

انواع مختلفی از آکوپانکچر برای مقاصد مختلف به وجود آمده اند شکل ساده آن فرو کردن یک یا چند سوزن درون پوست یا عضله در محلی که میخواهید تاثیر بگذارید میباشد مثلا دور منطقه ملتهب یا پوست دردناک . این درمان موضعی است و موضوع فصل سوم  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی است .

ما ابتدا ساختار موضعی اعصاب حسی سپس فیزیولوژی سوزن زدن و بعد طریقه ای که این اطلاعات میتوانند در کار کلینیکی راهنمای ما باشند را شرح خواهیم داد . پس از آن خواهیم توانست در مرود مبانی علمی تکنیک های سوزن زدن بحث کنیم.

ما اولین یافته های علمی آکوپانکچر و کشف اینکه آکوپانکچر از طریق سیستم عصبی عمل میکند را مدیون دانشمندان چینی هستیم.

یک آزمون بسیار مهم در ابتدای تحقیقات مربوط به آکوپانکچر نشان داد که فروکردن سوزن در نقاطی که تزریق بی حس کننده موضعی در آن صورت گرفته باشد هیچ تاثیری ندارد

کار آزمایی دیگری نشان داد که آکوپانکچر میتواند پتانسیل عمل عصبی تولید کنه که این را می توان در اعصابی که از منطقه درمان دور میشوند نشان داد . این کارهای پیشرو هیچ شکی در ما باقی نمیگذارد که آکوپانکچر اعصاب را تحریک میکند.

مطالب آموزشی فصل ۳ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • اعصاب حسی
 • فیزیولوژی آکوپانکچر موضعی
 • رهاسازی نوروپپتیدهای موضعی
 • مکانیزم های ممکن دیگر
 • کاربرد کلینیکی
 • سوزن را کجا فرو کنیم؟
 • نقاط آکوپانکچر
 • سیستم شماره گذاری نقاط آکوپانکچر
 • تحریک سوزن : ” دوز ” آکوپانکچر
 • تعداد سوزن
 • ضخامت سوزن ها
 • عمق قرار گرفتن
 • دستکاری سوزن ها برای بر انگیختن د چی
 • مدت زمان ماندن سوزن ها
 • دوز درمانی استاندارد

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …