Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / مکانیزم های فیزیولوژیکی آکوپانکچر

مکانیزم های فیزیولوژیکی آکوپانکچر

فصل دوم  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی مروری خلاصه است بر آنچه که درباره مکانیزم های فیزیولوژیکی آکوپانکچر میدانیم و اینکه آن ها چگونه میتوانند مبنای درمان بیماران باشند.

این فصل هم به عنوان خلاصه ای برای خواننده عام نوشته شده و هم به عنوان مقدمه ای برای پزشکان , بنابراین مطالب آینده در مورد مکانیزم بسیار قابل فهم تر هستند . در این فصل ما از به کار بردن واژه های فنی تا حد امکان پرهیز کرده ایم و مراجع را به قدر حداقل نگه داشته ایم تا از سر در گمی خواننده جلوگیری کنیم .

از نظر یک مشاهده گر عادی آکوپانکچر پزشکی غربی بسیار شبیه آکوپانکچر سنتی چینی است .سوزن ها در نقاط مختلف بدن شامل دست ها و پاها فروبرده میشوند , توسط دست و گاهی تکانه های الکتریکی تحریک میشوند و پس از مدتی در آورده میشوند اغلب پس از ۵ تا ۳۰ دقیقه

با این وجود تفاوت فاحشی بین دو رویکرد وجود دارد. یک آکوپانکچریست غربی پس از تشخیص پزشکی به شیوه معمول از سوزن ها برای تاثیر بر فیزیولوژی بدن و مبتنی بر نگاه رایج استفاده میکند و آکوپانکچر را درمانی معمول در کنار داروها یا جراحی یا هر چیز دیگر که بیمار نیاز دارد میبیند یک آکوپانکچریست سنتی تشخیص اش بر مبنای اختلال توازن بدن که نیاز به اصلاح با آکوپانکچر دارد , میباشد.

مطالب آموزشی فصل ۲ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • آکوپانکچر در غرب
 • پنج مکانیزم برای فمم آکوپانکچر پزشکی غربی
 • اثرات موضعی
 • بی دردی قطعه ای
 • بی دردی خارج قطعه ای
 • اثرات تنظیم کننده مرکزی
 • نقاط ماشه ای مایوفاشیال
 • مکانیزم های هنوز شناخته نشده
 • کاربرد آکوپانکچر پزشکی غربی
 • تفاسیر دیگر آکوپانکچر پزشکی غربی
 • رویدادهای مهم در آکوپانکچر پزشکی غربی

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …