Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / تکنیک های سوزن زدن موثر

تکنیک های سوزن زدن موثر

در فصل ۱۲ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی در مورد تکنیک های اصلی سوزن زدن برای درمان موثر صحبت میکند . فرض بر این است که شما فصل ۱۱ را مطالعه کرده اید , بررسی های اولیه را کامل کرده اید و رویکرد پزشکی غربی به آکوپانکچر را فهمیده اید . همچنین خواندن فصل ۱۳ در مورد ایمنی قبل از آغاز به کار ضروری است چرا که ایمنی و نتیجه بخش بودن درمان از اهمیت یکسانی برخوردارند.

این فصل با جزییات بیشتری در مورد تکنیک  استاندارد صحبت میکند و در مورد راه های تنظیم دوز برای هر بیمار بخصوص توضیح میدهد . این تنظیم باید بسته به پاسخ دهی هر بیمار انجام گیرد – هم بسته به پاسخ فوری بیمار به تحریک سوزن و هم تاثیراتی که آن ها در طی ساعت ها و روزهای پس از درمان در نشانه ها و بهبودی عمومی خود تجربه میکنند.

این فصل در مورد تنظیم صحیح دوز آکوپانکچر است اگر چه بهترین راهنما در این مورد کار کلینیکی واکنشی است.

مطالب آموزشی فصل ۱۲ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • دوز آکوپانکچر
 • آکوپانکچر : تکنیک اصلی
 • عوامل دخیل در شدت تحریک حسی که میتوانند دوز درمانی آکوپانکچر را مشخص کنند
 • سوزن زدن
 • هدایت سوزن
 • دستکاری سوزن
 • باقی گذاشتن سوزن
 • در آوردن سوزن
 •  آکوپانکچر: گوناگونی تکنیک اصلی
 • سوزن زدن نقاط ماشه ای مایوفاشیال
 • سوزن زدن سطحی
 • ضربه زدن با نوک سوزن به پریوست
 • الکتروآکوپانکچر
 • بی خطر الکتروآکوپانکچر
 • حساسیت فردی بیمار
 • مدیریت روند درمان

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …