Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / سوزن زدن ایمن

سوزن زدن ایمن

تاکید بر اهمیت ایمنی و رعایت آن به هنگام آکوپانکچر بسیار ضروری است فصل ۱۳ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی را باید به عنوان ضمیمه فصل ۱۱ در مورد منع کاربردها و احتیاطهای کلی مطالعه کرد.

در این فصل توصیه هایی در مورد قواعد و تکنیک های بخصوص برای جلوگیری از حوادث نامطلوب گزارش شده آمده است.

مطالب آموزشی فصل ۱۳ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • درمان بیماران به حالت دراز کشیده
 • آماده سازی و اجرا
 • نگهداشتن سوزنها
 • فراموش کردن بیماران
 • کاستن خطر تروما
 • عروق خونی
 • قلب
 • اعصاب محیطی
 • نخاع و ساقه مغز
 • پلور
 • اعضای شکمی
 • کاستن خطر عفونت
 • بهداشت و آماده سازی پوست
 • محل ها و بیماران آسیب پذیر
 • اندوکاردیت باکتریایی
 • کاستن عفونتهای ناشی از خون
 • توسعه حرفه ای

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …