Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / بیماریهای زنان – رحم در طب چینی

بیماریهای زنان – رحم در طب چینی

در طب چینی رحم جزو دستگاههای فوق العاده یانگ Yang است .

رحم مسئول منظم کردن قاعدگی , لقاح و آبستنی است . رحم نزدیکی تام و تمام با کلیه ها و کانالهای Ren Mai ( کانال هدایت کننده ) و کانال Chong Mai ( کانال نفوذ کننده ) و سایر کانالهای فوق العاده دارد.

 

imagesghgf

هر دو کانال Ren Mai  و Chong Mai از کلیه سرچشمه میگیرند که مسئول تنظیم قاعدگی , لقاح و آبستنی نیز میباشند و هر دو آن ها درون رحم نیز جریان دارند.

کانال Ren Mai مسول تامین Qi و کانال Chong Mai مسئول تامین خون برای رحم میباشند .

بنابراین قاعدگی , آبستنی و باروروی طبیعی و سالم ارتباط با منظم بودن و باز بودن این کانالها دارد و به همان ترتیب سلامتی زن بستگی به سلامتی کلیه ها دارد , زیرا این کانالها در کلیه ها ریشه دارند.

برگرفته از کتاب بیماریهای زنان و درمان آن توسط طب سوزنی , تالیف دکتر هوشنگ حاتمی منزه

 

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …