Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / موثرترین روش طب سوزنی

موثرترین روش طب سوزنی

قسمت عمده آموخته های آکوپانکچریست های امروزی بر اساس تشخیص ارگانهای زانگ فو میباشد. به همین دلیل تشخیص ها عمدتا شامل Liver Qi Stagnation و Spleen Qi Deficiency و  Blood Qi Deficiency  و … میباشند . ثابت شده اینگونه تشخیص ها بیشتر در دردمانهای هربال مفیدند .

به هر حال از نظر تاریخی این تئوری مریدیان میباشد که به عنوان یک وسیله تشخیصی در درمان به وسیله طب سوزنی به کار رفته است .

پس از سالها مطالعه همراه با اساتید طب سوزنی باستانی و مراجعه به رفرنسهای باستانی طب سوزنی با اطمینان سیستم قدیمی را انتخاب نمودم . تشخیص و درمان بر اساس مریدیان موثرترین روش طب سوزنی بوده و بنابراین این روش تنها روشی است که در بالین از آن استفاده میکنم. من با استفاده از این روش هزاران بیمار را به طور موفقیت امیز درمان نموده ام.

این کتاب راهنمایی های لازم را مرحله به مرحله برای آموزش پزشکان با یک روش ساده توام با تاثیرات درمانی اعجاب انگیز ارائه میدهد.

قبل از تشخیص به روش طب سوزنی ۱و۲و۳ لازم است درمانگر با آناتومی چینی کاملا آشنا شده باشد.

 

images

 

مناطق یانگ بدن عمدتا به مناطقی از بدن اطلاق میگردد که نسبت به مناطق یین بدن بیشتر در معرض آفتاب قرار میگرند.

تای یانگ  Tai Yang : شامل مناطق بزرگتری از یانگ بدن بوده که عموما اشاره بر مناطق یانگ پشت بدن دارد.

یانگ مین Yang Ming : شامل قسمت قدامی مناطق یانگ در بدن میباشد

شائویانگ Shao Yang : شامل مناطق کوچک یانگ بدن بوده که بین تای یانگ و یانگ مینگ قرار دارد.

yin-yang-tai-shao-jue-mingv2مناطق یین عموما به مناطقی از بدن اطلاق میگردد که نسبت به مناطق یانگ بدن کمتر در معرض آفتال قرار میگیرند.

تای یین Tai Yin : شامل مناطق بزرگتر یین بدن بوده و عموما به مناطق یین در قسمت قدامی بدن اطلاق میگردد.

جویین Jue Yin : شامل مناطقی از یین میباشد که بین تای یین و شائویین واقع شده است.

شائویین Shao Yin : شامل مناطق کوچکتر یین بدن بوده که در بین تای یین و جویین قرار دارد.

این مقاله برگرفته از کتاب طب سوزنی ۱ و ۲ و ۳ نوشته ریچارد تن فو تان و ترجمه دکتر منوچهر قدیمی است .

برای آشنایی بیشتر با  کتاب طب سوزنی ۱ ۲ ۳ نوشته دکتر تان و ترجمه دکتر قدیمی اینجا کلیک کنید

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …