Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / اسکارف ریم Scurf Rim یک نشانه در تشخیص از طریق عنبیه

اسکارف ریم Scurf Rim یک نشانه در تشخیص از طریق عنبیه

اسکارف ریم Scurf Rim به حلقه پوست یا Skin Ring نیز معروف میباشد.

در محیط آیریس و در منطقه ۷ منطقه ای است که برای پوست ، مو ناخن است.

وقتی که تیرگی در این نقطه دیده شود به نام .S.R نامیده شده و آن ممکن است فقط یک قسمت حاشیه ای باشد یا کل منطقه حاشیه ای را درگیر کند.

ممکن است منطقه کلا به هم بریزد یا یک لایه نازک ایجاد شود و یا به طور عمقی نفوذ کند.

photo_2016-09-30_12-31-59

وقتی این منطقه تیره شد نشاندهنده یک گم فعالیتی است و نشانه حذف کم و کار کرد کم پوست است.

مواد سمی و دفعی جات متابولسیم در اینجا انباشته میشود.

photo_2016-09-30_12-32-05

پوست یک لایه دو کاره است که اجازه میدهد رطوبت و هوا به داخل و خارج برود و مواد سمی میتواند به راحتی به داخل پوست نفوذ کرده و قسمتی که در معرض حلالها قرار بگیرند مثل فیکساتورها، رنگها، کودها، آلوده کننده ها و بقیه مواد موجود در هوا یا سوزاننده ها مثل آب جوشان صدمه خورده و آز انجا که پوست ارگان حیاتی است و مواد سمی را مثل ریه و از خود دفع میکند با پوشاندن زیاد، تنگ و …. پوست قادر به دفع این سم نیست.

photo_2016-09-30_12-32-13

در این حاشیه خارجی که مربوط به پوست است هر وقت پوست درگیر شود یا ضعیف شود که قادر نباشد لایه خارجی خوبی باشد و پوست التهاب پیدا کرده نمای ابری در این لایه ایجاد میشود و حالت شوره ای پیدا کرده که علت آن مربوط به این است که کلیه ها بر سیستم اسیدیته بدن نظارت کرده و اگر نتواند این اسید اوریک را از راه طبیعی ادرار دفع کند. باعث شده اوره از پوست دفع شده و فرد بوی ادرار بدهد.

photo_2016-09-30_12-31-09

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …