Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / تفسیر مجدد آکوپانکچر سنتی چینی

تفسیر مجدد آکوپانکچر سنتی چینی

در پنج فصل اول  رویکرد سازگار با پزشکی معاصر به آکوپانکچر شرح داده شد . اما چرا قصد داریم نگاه سنتی به آکوپانکچر را توضیح دهیم ؟

تا اندازه ای به این خاطر که میخواهیم نشان دهیم آکوپانکچر چگونه در مراحل ابتدایی طب سنتی چین توسعه یافته است,علت دیگر آن است که معتقدیم بیماران باید از اصول درمان توسط پزشک سنتی آکوپانکچر آگاه باشند و بالاخره به این خاطر که معتقدیم ممکن است جنبه هایی از آکوپانکچر سنتی هنوز چیزی برای عرضه داشته باشند.

TCM بر خلاف طب بقراطی هنوز با الگوها و روش هایی آموخته و به کار برده میشود که با کشفیات علمی بروز نشده اند . به نظر ما این مشکل و ضعف میباشد .

مطالب آموزشی فصل ۸ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • منشا چینی آکوپانکچر
 • منشا اروپایی آکوپانکچر
 • تکامل آکوپانکچر در چین
 • گسترش جهانی آکوپانکچر
 • نظریه های آکوپانکچر سنتی چینی
 • آناتومی و فیزیولوژی چینی
 • چی
 • توازن یین و یانگ
 • پنچ عنصر
 • مریدین ها
 • نقاط آکوپانکچر
 • نقاط مرتبط
 • تشخیص در طب سنتی چینی
 • تشخیص زبان
 • تشخیص نبض
 • طبیعت تشخیص طب سنتی چینی
 • درمان سنتی چینی
 • انتخاب نقاط
 • دستکاری سوزن
 • ادعای کل گرایی
 • آکوپانکچر سنتی چینی و آکوپانکچر پزشکی غربی

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید.

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …