Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( بی دردی خارج قطعه ای )

مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( بی دردی خارج قطعه ای )

در فصل ۴  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی درباره اثرات آکوپانکچر بر شاخ خلفی نخاع که میتواند باعث بی دردی قطعه ای گردد صحبت شده است این اثر در عمل با قرار دادن سوزن ها در مفصل یا منطقه دردناک و احتمالا در همان اندامی که منطقه دردناک در آن قرار داد – در همان قطعه نخاعی ( یا قطعه مجاور ) که پیام آسیب به شاخ خلفی آن وارد میشود حاصل میگردد .

با این وجود یکی از جنبه های شناخته شده آکوپانکچر سوزن زدن مناطق دورتر از منطقه دردناک میباشد مانند سوزن زدن دست برای درمان دردی در پا یا سوزن زدن نقطه ای در پا برای درمان سردرد .

این سوزن ها احتمالا با چرخاندن برای چندین بار تحریک می شوند و سپس به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در محل خود باقی میمانند . هدف این مانور تقویت بی دردی قطعه ای با فعال کردن سیستم بی دردی عمومی تری به نام بی دردی خارج قطعه ای است که موضوع بحث فصل ۵  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی است .

در فصل ۵  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی ابتدا به طور خلاصه بیولوژی رهاسازی پپتیدهای اوپیوتیدی توسط آکوپانکچر شرح داده میشود و پس از آن مکانیزم های بی دردی خارج قطعه ای بیان میگردد.

در این زمینه بخش کاربردهای کلینیکی , رژیم های درمانی پیشنهادی را شامل میشود و سپس در مورد اینکه چرا افراد متفاوت پاسخ متفاوتی به درمان میدهند و چرا اثر آکوپانکچر انباشتی است و چرا بایستی اضطراب را در بیمارانی که میخواهید درمان کنید کاهش دهید بحث میکند . نهایتا در مورد استفاده از آکوپانکچر برای بی دردی جراحی صحبت کرده است و آن را با چند توضیح عمومی در مورد جنبه های دیگر درد به پایان رسانده است.

مطالب آموزشی فصل ۵ کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی:

 • تنظیم کننده عصبی : پپتیدهای اوپیوئیدی
 • الکتروآکوپانکچر و پپتیدهای اوپیوئیدی
 • مکانیزمهای غیر اوپیوئیدی بی دردی آکوپانکچر
 • کنترل مهاری نزولی درد
 • کاربرد کلینیکی
 • پاسخ فردی به آکوپانکچر
 • پاسخ انباشتی به آکوپانکچر : نمودژنی
 • آنتاگونیت اوپیوئیدی طبیعی , کوله سیستوکینین : اضطراب
 • بی دردی آکوپانکچر برای جراحی
 • جنبه های درد
 • طبقه بندی درد
 • حساس سازی : محیطی و مرکزی
 • تحریک شدید : کنترل مهاری منتشر آسیبی

برای آشنایی بیشتر با کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی اینجا کلیک کنید

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …