طب سوزنی چیست؟ آموزش طب سوزنی - فواید طب سوزنی

Breaking News
خط مشی های درمانی

فصل 15 کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی نه به تنهایی بلکه در متن رویکرد خاصلی به آکوپانکچر که در این کتاب توضیح داده شده است باید بکار برده شود . در این فصل به دنبال فرمولهای درمانی نگردید چیزی به عنوان درمان استاندارد شده فرمول وار یا نسخه ای …

Read More »
تکنیک های دیگر آکوپانکچر

درمانهای متعددی تحت عنوان آکوپانکچر و تکنیک های مرتبط با آن شناخته میشوند مانند روش های تحریک مداوم , اشکال متفاوت تحریک , الگوهای متفاوت درمان ( میکروسیستم ها ) و روش های تشخیصی الکتریکی. در سرتاسر تاریخ آکوپانکچر , کاروران نوآور عقاید جدیدی را توسعه داده اند و این …

Read More »
سوزن زدن ایمن

تاکید بر اهمیت ایمنی و رعایت آن به هنگام آکوپانکچر بسیار ضروری است فصل 13 کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی را باید به عنوان ضمیمه فصل 11 در مورد منع کاربردها و احتیاطهای کلی مطالعه کرد. در این فصل توصیه هایی در مورد قواعد و تکنیک های بخصوص برای …

Read More »
تکنیک های سوزن زدن موثر

در فصل 12 کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی در مورد تکنیک های اصلی سوزن زدن برای درمان موثر صحبت میکند . فرض بر این است که شما فصل 11 را مطالعه کرده اید , بررسی های اولیه را کامل کرده اید و رویکرد پزشکی غربی به آکوپانکچر را …

Read More »
شواهد مبنی بر بی خطری آکوپانکچر

آکوپانکچر به بی خطر بودن شهرت دارد و این امر تاکنون با چندین بررسی آینده نگر در کشورهای مختلف تایید شده است. از آنجایی که آکوپانکچر عمدتا برای درمان دردهای عضلانی – اسکلتی به کار میرود میتواند جایگزین داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی گردد و این یکی از نقاط قوت …

Read More »
پژوهش های بالینی اثر بخشی آکوپانکچر

فصل 9 کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی به پژوهش های انجام گرفته در مورد اثر بخشی آکوپانکچر  خواهد پرداخت و به چند مطالعه موجود در مورد به صرفه بودن آکوپانکچر  اشاره خواهد کرد شواهد مبنی بر بی خطر بودن آکوپانکچر در فصل 10 کتاب بررسی خواهند شد. پژوهش دقیق …

Read More »
تفسیر مجدد آکوپانکچر سنتی چینی

در پنج فصل اول  رویکرد سازگار با پزشکی معاصر به آکوپانکچر شرح داده شد . اما چرا قصد داریم نگاه سنتی به آکوپانکچر را توضیح دهیم ؟ تا اندازه ای به این خاطر که میخواهیم نشان دهیم آکوپانکچر چگونه در مراحل ابتدایی طب سنتی چین توسعه یافته است,علت دیگر آن …

Read More »
نقاط ماشه ای مایوفاشیال

نوعی از آکوپانکچر شامل معاینه عضلات برای پیدا کردن دردناک ترین نقطه و سوزن زدن دقیق آن میباشد. در این روش پزشک پس از سوزن زدن آن را تحریک میکند یا بلافاصله در می آورد . گاهی بیمار فورا احساس بهبودی میکند . ما میدانیم که آکوپانکچر تاثیر سریعی بر …

Read More »
مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( اثرات تنظیم کننده مرکزی )

یکی از چیزهایی که درمان آکوپانکچر را رضایت بخش میسازد گزارش بیماران در مورد سودمندی های غیر منتظره آن است . آنها نه تنها بهبودی مورد انتظار درد را ذکر میکنند گاهی حتی پس از اولین درمان بلکه غالبا اظهار میدارند که احساس آرامش کرده اند و پس از درمان …

Read More »
مکانیزم های نورولوژیک در آکوپانکچر ( بی دردی خارج قطعه ای )

در فصل 4  کتاب آکوپانکچر پزشکی ترجمه دکتر محمد طباطبایی درباره اثرات آکوپانکچر بر شاخ خلفی نخاع که میتواند باعث بی دردی قطعه ای گردد صحبت شده است این اثر در عمل با قرار دادن سوزن ها در مفصل یا منطقه دردناک و احتمالا در همان اندامی که منطقه دردناک …

Read More »