Breaking News
Home / فیزیوتراپی / مقالات فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و تیز شدگی استخوانی در ناحیه می گردد . در عکس رادیولوژی ممکن است میزان پیشروی خار پاشنه به جلو بعضا تا حدود ۵ سانتیمتر دیده شود . اگر خارپاشنه در عکس دیده نشود ولی بیمار …

Read More »