Breaking News
Home / مقالات / نظریه تغذیه سنتی چینی

نظریه تغذیه سنتی چینی

شروع تدوین نظریه تغذیه چینی را میتوان در عصر سلسله زوو جستجو کرد.

در آن زمان چهار گروه از شفادهندگان , مسول مراقبت های پزشکی بودند :

  • درمانگران مشکلات تغذیه ای ( رژیم شناسان ) : Shi Yi
  • درمانگران بیماریهای داخلی ( پزشکان داخلی ) : ji yi
  • درمانگران بیماریهای خارجی و آسیب ها ( جراحان ) : yang yi
  • درمانگران حیوانات بیمار ( دامپزشک ) : shaouyi

رژیم شناسان, مهم ترین این درمانگران بودند . وظیفه اولیه آنها پیشگیری از بروز بیماری و در کنار آن استفاده از رژیم برای درمان بیماریهای حاد و مزمن بود.

بررسی ریشه واژه Diet ارتباط جالبی را بین مفهوم غربی اصلی و مفهوم آسیایی آن نشان میدهد. ” diet ” از واژه یونانی ” diaita” به معنی محافظت از زندگی , نحوه زندگی و راه و روش زندگی مشتق شده است.

he3570

نحوه زندگی , به جنبه هایی از ” Tao ” اشاره دارد , ارتباط بین انسان و طبیعت.

درمان تغذیه ای در TCM با تاکید بر پیشگیری این امکان را به رژیم شناسان میداد که منحصرا مسول سلامت کل اعضا خانواده مقامات عالی رتبه باشند.

سالمتی از طریق رژیم حاصل میشد. پیشگیری و جلوگیری از بروز بیماریها , نقش مهمی را در تمام درمان های TCM ایفا میکند.

ارزش پیشگیری را میتوان از یک سیستم قدیمی دستمزد پزشکان دریافت , میزان حقوق سالانه پزشکان بر اساس وضعیت سلامت مریض های آنها تعیین میشد . هر چه قدر بیماری کمتر بود حقوقشان بیشتر میشد.

اکوپانکچر , کاربرد موکسا, گیاه درمانی, رژیم شناسی و ورزش ( چی کونگ , تای چی ) اساس درمان TCM را تشکیل میدهند.

حتی در منابع اولیه رژیم درمانی نقش حیاتی در درمان بیماران داشته است. به نقل از شوون : ” وقتی بدن خیلی ضعیف است , درمانگر باید برای جبران و بازسازی کمبودها از غذاها استفاده کند ”

پزشک مشهور سان شی میائو از سلسله تانگ بر نقش مهم درمان تغذیه ای تاکید دارد :

” درمان تغذیه ای باید به عنوان اولین قدم در درمان بیماریها باشد. تنها در صورت عدم موفقیت باید از داروها استفاده کرد.”

در نقل قول دیگری او بر نقش پیشگیری کننده رژیم چینی تاکید دارد:

” بدون آگاهی از رژیم صحیح , برخوردار بودن از سلامتی کامل به سختی امکان پذیر است ”

Cover-

درمان تغذیه ای موارد زیر را پیشنهاد میکند:

  • مراقبت از زندگی – تائو
  • پیشگیری از بیماریها
  • درمان بیماری های حاد
  • درمان بیماریهای مزمن

Check Also

اولین مجله الکترونیکی طب سوزنی , شماره یک

با گران شدن ارز شاهد افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی هستیم ولی آیا به …