Breaking News
Home / مقالات طب سوزنی / خلط گرم که باعث انسداد ریه ها میشود

خلط گرم که باعث انسداد ریه ها میشود

خلط گرم که باعث انسداد ریه ها میشود   Phlegm-Heat Obstructing the Lungs

این یک شرایط گرمای داخلی بیش از حد است. خلط ناشی از گرمای ریه معمولا مزمن است این الگو معمولا به خلط مرطوب شبیه است اما دراینجا گرما نیز وجود دارد.

نشانه ها :

سرفه :

Qi ریه به درستی نزول پیدا نمیکند.

تنگی نفس- آسم و گرفتگی سینه :

خلط مانع از پایین رفتن Qi ریه میشود.

وضعیت زبان :  پوشش زبان زرد چسبنده و غلیظ است.

وضعیت نبض :  لغزنده و سریع و پر

asthma-inhaler-cartoon-woman-uses-her-to-deal-her-41750722

دلایل بیماری-اسیب شناسی :

مصرف بیش از حد غذاهای چرب و داغ .

سیگار کشیدن.

گرمای باد خارجی میتواند انرژی ریه را تضعیف کند و گرما و خلط بیماری زا به جای بگذارد که در نهایت مزمن میشود..

اصول درمانی:

خلط را از بین ببرید –  گرما را خارج کنید و عملکرد نزولی ریه را تحریک کنید .

نقاط درمانی :

LU 5 (Chize) :

گرما و خلط را از ریه ها بیرون میدهد.

LU 7 (Lieque) :

سرفه را متوقف می کند و عملکرد پراکندگی و نزولی ریه را به حالت اول بر می گرداند.

LU 10 (Yuji) :

گرمای ریه را بیرون میکند.

LU 1 (Zhongfu) :

کاربرد نزولی را به حالت اول بر میگرداند و گرمای ریه را بیرون میکند.

BL 13 (Feishu) :

کاهنده برای خارج کردن گرمای ریه

LI 11 (Quchi) :

گرما را از بین میبرد.

Ren 12 (Zhongwan):

خلط را از بین میبرد.

ST 40 (Finagling) :

خلط را از بین میبرد.

روش و متد سوزنگذاری :

تمام نقاط به جز Ren 12 به صورت کاهشی

Check Also

خار پاشنه چیست ؟

خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و …